Lesbrieven Naoberzorg

 
Naoberzorg Nieuwe Stijl is een vernieuwend concept gericht op van onderop leren werken en experimenteren met een andere manier van durven, denken en vooral doen!
 
Wat is Naoberzorg Nieuwe Stijl?
Kort gezegd, de kern van 'Naoberzorg Nieuwe Stijl' is gericht op meer burgerparticipatie en bewustzijnsgroei van burgers en professionals in het sociale lokale domein.
Naoberzorg staat voor de ‘beweging van onderop’.
 
Naoberzorg is niet geldgedreven, maar mens- en resultaatgericht.
 
Naoberzorg is een oude waarde in een nieuwe jas. Het principe kan overal worden toegepast in onze steeds veranderende samenleving. Daar waar nieuwe beelden over wijkgericht werken op lokaal niveau worden uitgewerkt en waar burgerinitiatieven vragen om andere vormen van samenwerking en lokale coalities. Coalities ter bevordering van de sociale cohesie en de beweging van onderop. Naoberzorg sluit aan bij lokale ontwikkelingen en organisaties en bouwt voort op hetgeen er al is in een dorp of wijk.
 
 Welk doel dient de scholing (lesbrieven)?
Het doel van de lesbrieven is gericht op burgerinitiatieven in de praktijk te ondersteunen in hun eigen zoektocht.  De lesbrieven zijn voornamelijk procesgericht, dat wil zeggen, ze dienen het proces en zijn niet zomaar 'lessons to learn'; het leren zit in het gewoon - samen -doen. Dus met vallen en opstaan.
 
Als het gaat om het realiseren van een beweging van onderop, willen we mensen uitnodigen en vooral verleiden om mee te doen in wijkprojecten door;
·         Burgers dichtbij huis benaderen, samen een toegankelijk en herkenbaar netwerk bouwen in de wijk;
·         Het collectief bewustzijn van ‘elkaar helpen’ stimuleren en transformeren t.b.v. de doelen in de wijk;
·         Korte lijnen creëren tussen diverse lokale partijen en verbinding formele en informele lijn realiseren;
·         Eigen verantwoordelijkheid van burgers verstevigen, inzet ervaringsdeskundigheid
(hen meer onafhankelijk maken van de professionele hulp- en dienstverlening);
·         Uitstralen dat plezier in samenwerken een belangrijke succesfactor is en dat vragen van burgers niet lastig zijn, maar een uitdaging om zaken samen uit te zoeken.  
 
 
 Voor wie bedoeld?
In eerste instantie: voor burgerinitiatieven:
Dit trainingsprogramma staat voor het stimuleren en ondersteunen van deelnemers in een lokaal project (initiatiefgroep) om hun eigen Naoberzorgnetwerk op te zetten. Het inspireren van betrokken vrijwilligers èn professionals is een opdracht en het bieden van concrete handreikingen ten boeve van het eigen bewustwordingsproces, is een andere belangrijke uitdaging. 
 
Voor instellingen: bedoeld voor professionals om vanuit hun opdracht en veranwoordelijkheid mee te werken en bouwen aan een lokale netwerkorganisatie.  
 
 
 Eigen materiaal en lesbrieven uit de praktijk
In de afgelopen jaren heb ik een aantal producten ontwikkeld waaronder het Handboek Naoberzorg, de informatiewaaier en 20 lesbrieven. Deze producten zet ik in tijdens mijn trainingen, workshops of procesbegeleiding.
 
Mijn informatiewaaier - handboek is via het contactforumlier te bestellen.
Een voorbeeld van de lesbrief kunt u vinden bij de bijlagen onderaan deze pagina.
 
 Mijn waaier is een landelijk een voorbeeld en opgenomen in het Handboek van Movisie (oktober 2014).
 
 Interesse? bel of mail en vraag vrijblijvend een offerte aan. 
Mijn algemene voorwaarden kunt u lezen onder de button 'Algemeen"
 
 
 

 

 

 

  

BijlageGrootte
Aanbiedingsbrief HIKA def.pdf195.54 KB
Bijlage bij aanbiedingsbrief HIKA dec 2012.pdf619.45 KB
competenties_maatschappelijke_ondersteuning_in_WMD.pdf679.01 KB