Project Aardewijsheid in tijden van transitie (Wereldburgerschap)

Het proces van Transitie voor Ecologisch  Leiderschap in onze tijd.

De overgang naar een ecologische manier van denken, leven en handelen vraagt om een revolutionaire doorbraak. De huidige ecologische en economische crisis is in al zijn facetten en omvang, een katalysator voor een zeer ingrijpend onderzoek naar onze waarden en uitgangspunten op elk gebied van menselijke kennis en wetenschap. Dit is een uitdaging en uitnodiging voor alle disciplines om de meest fundamentele vragen te herformuleren.

Een nieuwe visie en wereldbeeld op ecologie en kosmologie, volgens Elly Verrijt, mijn personal coach en mentor.

 Iets over Elly Verrijt: (1944) (Medische MissieZusters - MMZ); Aardewerkster, oprichtster van De Gaarde (1999), pionier in Ecologische Spiritualiteit. Heeft veel internationale werkervaring opgedaan en wereldwijd trainingen verzorgt, mensen en organisaties gecoacht en retraites begeleid op het gebied van Ecologische bewustwording en leiderschap voor verandering. Elly is een bijzondere wijze mentor en Aardewijsheid- bewaarster. 

Mijn rol in dit project o.l.v .Elly Verrijt organiseer ik op verzoek workshops of lezingen en de jaartraining met boeiende en inspirerende thema's als Aardewijsheid en spiritualiteit en Levenskunst en persoonlijk leiderschap. Als trainer werk ik met kleine groepjes door in een jaartraining 'Spirituele en liefdevolle communicatie'

Om te komen tot een ander bewustzijn gaan we uit van het natuurlijke gegeven dat de mens voor zijn bestaan volledig afhankelijk is van de Aarde en alle levende wezens.

In de training Aardewijsheid, maak je kennis met het werk en materiaal van Elly Verrijt (kijk voor inspiratie op haar website www.trainingecologicalleadership.com. Elly en ik zijn er van overtuigd dat de universele wijsheid in alle mensen aanwezig is en alleen nog maar hoeft worden aangeraakt. Want uiteindelijk is ieder van ons op zoek naar een zinvol en gelukkig leven. 

Een werkgroep komt vanaf september 2016 bij elkaar en buigt zich over onderwerpen zoals 'Jongeren en zingeving' - ZINvol Leven en Levenskunst en 'Spiritualiteit, wat betekent dit voor jou?' . Kinderen en jongeren hebben de toekomst en van hun kunnen we nog veel leren.  

Duurzaamheid is een containerbegrip, dat te pas en te onpas wordt aangehaald, in gesprekken en beleidsnotities of symposia. Maar wat betekent de vertaalslag nu eigenlijk voor je eigen dagelijkse leven? Wat vraagt dit van een ieder van ons? Welzijn voor iedereen!?

Bekende namen in het werkveld Kosmologie, Wereldburgerschap en Ecologie zijn Joanna Macy, Thomas Berry en Brian Swimme. Dit zijn de grote inspiratiebronnen voor het werk van Elly Verrijt. Theoloog en eco -filosoof Thomas Berry heeft vaak gezegd, dat de tijd is aangebroken  “om op het niveau van de mens als soort, te herontdekken wat het betekent om  mens te zijn.” Dit wil zeggen dat de huidige culturele paradigma’s ons niet echt kunnen bijstaan en ondersteunen bij de problemen die we nu onder ogen moeten zien. Het is nodig dat we hulp vragen en krijgen in de evolutionaire wijsheid van de mens als soort in zijn verbindingen met andere soorten en eco-systemen.

Als we kijken naar de ecologische achteruitgang en de opgave voor ecologische heling dan zien we dat dit alle huidige culturele paradigma’s en de kennis van traditionele wijsheid doorkruist en omvat. 

Joanna Macy is een van de grote inspirators en visonair op het gebied van een vernieuwde kijk op ecologie en aardewijsheid.

Joanna Macy

Van 7 - 12 juni 2010 heb ik het genoegen gehad om een internationale training onder de bezielende leiding van Joanna Macy te mogen volgen! Dit was een zeer leerzame en inspirerende ervaring erbij, die me zeker heeft gemotiveerd om het thema Aardewijsheid in mijn leven op mijn eigen manier vorm en inhoud te geven.  

Om een indruk van haar werk en boodschap te krijgen verwijs ik ook graag naar haar website http://www.turntowardlife.tv/joanna_macy_workshop_video/player/video_player_4x3_medium.htm?Uit het werk van Joanna Macy:  Psychologisch gezien schept deze verandering van perspectief een verschuiving om van het gevoel van isolatie en angst te groeien naar vertrouwen. In plaats van het hele systeem te domineren om moeizaam controle te behouden, komen we met deze manier van kijken ertoe om werkelijk aan het geheel deel te nemen. Dit maakt een ontwikkeling mogelijk waarbij men strikt geformuleerde doelen achter zich laat en op weg gaat naar meer vrijheid. In deze vrijheid komt de ziel steeds tot zijn recht met steeds weer nieuwe mogelijkheden om zich te ontvouwen. Het gaat om een verandering van een controlerende, naar een dienende houding, die meer ruimte biedt om met de diversiteit van deze wereld te leren omgaan.

 Met een Aarde-groet,

In lak'ech (In la:kesj) is een Maya begroeting en betekent 'Ik ben jou en jij bent mij'. De Maya's willen met deze begroeting zeggen dat wij allen één zijn. Leven vanuit deze eenheid is het werkelijke leven.

 

 

BijlageGrootte
het-web-dat-leven-heet-interview-met-joanna-macy.pdf186.25 KB
Gedicht van Rilke waarin hij God aan het woord laat.docx11.94 KB