Voor wie?

  

  Doelgroep:

Mijn ondersteuning en dienstverlening is bedoeld voor burgers, professionals, gemeenten en hun maatschappelijke partners die geïnteresseerd zijn in een slim, nieuw samenspel. Kortom, iedereen die maatschappelijke dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan!

  Wat is dan de uitdaging als je wilt samenwerken?

Als samenwerken betekent dat we op elkaars terrein komen, dan ligt hier al de eerste uitdaging.
Van alle partijen wordt een ondernemende houding verwacht. Maatschappelijk ondernemen in dit complexe netwerk is gewoon lastig. Verschillenden belangen zijn vaak de oorzaak dat de samenwerking tussen partijen soms moeizaam en stroef verloopt.
Elke organisatie zou zich opnieuw moeten afvragen welke kernactiviteiten haar bestaansrecht “rechtvaardigt”. De gezamenlijke opdracht is dat iedereen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid ervoor zorgt dat mensen ook écht mee kunnen doen. Omdat participatie méér is dan zomaar een kreet! Participatie in de samenleving vraagt om creatieve vormen van wonen, leven en werken, meer ontmoeting, eigen regie en verantwoordelijkheid.

Het doel van participatie is dat mensen zich weer verbonden voelen. Als mensen zich weer verbonden voelen, is de volgende uitdaging om ook aan een missie van een ander mens of organisatie deel te nemen. Maatschappelijke dienstverlening is niet alleen opdracht en doel van organisaties of van de lokale overheid, maar zeker ook van burgers zelf. 

Aldoende leren en al lerende doen! Experimenteren is durven leren!

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over een van mijn projecten of producten, mail me gerust of bel. Mijn algemene voorwaarden kunt u lezen onder de button ' Algemeen' .

Met dank voor uw aandacht!

Hartelijke groet,

Karin

 

Download Folder