Vrijheid

Vrijheid is een universeel recht! Maar helaas wordt aan dit recht veel onrecht gedaan, omdat mensen (ego) zich vaak meerdere en waardiger voelen dan hun medemens.  In deze machtsstrijd ligt veel ellende, verdriet, boosheid, frustratie en pijn gelegen (Karin)

Vrijheid is:

Je eigen gang kunnen gaan (Gaby)

Vrijheid is een relatief begrip, het gaat altijd om vrijheid in verbondenheid (Liesbeth)

Als patronen zijn doorbroken ontluiken er nieuwe werelden (Annelies)

Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je is. Paulo Coelho (Aly)

Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Vrijheid van handelen als uniek persoon. Vrij van gehechtheid en afkeer geeft een gevoel van vrede, innerlijke rust (Agnes)

Er is altijd een keuze om te doen, of te juist te laten (Jos)

Vrij zijn om jezelf te zijn. Je niet belemmerd voelen, maar je bloot geven. Trots op jezelf en dit durven te tonen (Esther)

Gedragen door de flow, levensstroom (Elly)

Onafhankelijkheid. Zwevend op de wolken van het ongewisse Je vleugels uitslaan wetend dat daar waar oude patronen doorbreken worden, ontluiken nieuwe werelden (Peter)

Wel-zijn (Ellen)