Luisteren

Onvoorwaardelijk luisteren is luisteren zonder oordeel of beeld. Wat jij denkt, wilt of te zeggen hebt is dan niet meer belangrijk. Je kunt alleen onvoorwaardelijk luisteren als je je ego uitschakelt. In het niets kun je elkaar ont-moeten!
Luisteren is: belangstelling tonen, iemand de ruimte geven zijn verhaal te doen, laten merken dat je luistert, vragen stellen en feedback geven. Luisteren lijkt vanzelfsprekend, maar kun jij het goed?

Waarom is luisteren belangrijk? Door te luisteren vergaar je kennis en word je wijzer.
Door goed te luisteren kun je de relatie met mensen in je omgeving verbeteren. Als je goed luistert, word je aardig gevonden. Luisteren is een essentieel onderdeel van samenwerken. Door goed te luisteren naar je baas en collega's verbeteren je carrièrekansen.
Door goed luisteren kun je te weten komen wat de mensen in jouw omgeving beweegt, waarmee ze zich bezighouden, waarnaar ze streven. Die wetenschap kun je gebruiken om zelf dingen voor elkaar te krijgen, om op het juiste moment bij de juiste persoon je ideeën in te brengen (Karin)

Anderen over het begrip Luisteren:

aandacht geven (Gaby)

Luisteren is stil worden en je openstellen voor de ander (Liesbeth)

De werkelijkheid van de ander ligt niet in wat hij openbaart maar in wat hij niet openbaren kan. Indien je hem begrijpen wilt ,luister dan niet naar wat hij zegt maar naar wat hij niet zegt ( Kahil Gilran) (Annelies)

Is een van de moeilijkste competenties van mensen. Op de een of andere manier is het heel lastig om onbevangen, zonder te oordelen en zonder meteen naar oplossingen te zoeken te luisteren naar jezelf en naar de ander. Bij luisteren denken we meestal aan taal, maar er zijn ook veel non-verbale manieren van luisteren. Die worden jammer genoeg onderschat (Aly) 

Luister met je hart. Stel je open voor de ander. Verbinding van hart tot hart. Maak contact vanuit je hart (Agnes)

Oor / horen / waarnemen achter de woorden / stilte mag er zijn (Jos) 

“Als je echt luistert, hoor je zoveel meer!” (Esther) 

Fluisteringen van de ziel (Elly)

Open staan voor, meevoelen, gehoor geven aan dat wat het leven jou elke dag aanreikt. In een goede dialoog in alle stilte naar iemand luisteren is als met een zuiver open vizier in je eigen spiegel kijken zodat je alles in zijn geheel verhelderend waarneemt. Door In alle openheid te luisteren naar wat anderen ons vertellen, creëren wij voor onszelf samen de mogelijkheid om het “eigen” levensverhaal beter te begrijpen en te waarderen (Peter)

Niet alleen aanhoren maar ook empathie voelen (Ellen)