Maatschappij

De maatschappij is het speelveld waarin je beweegt, werkt, leert en ontdekt. In relatie tot anderen steeds verder ontwikkelt, je plek verovert en je waarden kunt toetsen. De maatschappij ben jezelf, het beeld dat jij erover creëert. Er is geen maatschappij met één waarheid.

Visies van andere levenskunstenaars:

de wereld waarin we leven (Gaby)

Een verantwoorde maatschappij is gebaseerd op een optimale verwerkelijking van de fundamentele behoeften van de mens (Liesbeth)

Ieder mens, kind-meisje-jongen, jonge vrouw of man, volwassene of oud draagt een boodschap in zijn hart ziek of gezond, wit of zwart, slim of niet, het zijn allemaal mensen, zoals jij en ik (annelies)

De samenleving waar ieder individu een onderdeel van is. De maatschappij bepaalt ook voor een deel de identiteit van het individu (Aly)

Goede zelfzorg stelt je in staat verder te groeien, zelf keuzes te maken en een bijdrage te leveren aan de wereld om je heen. Niet heersen, maar dienen (Agnes)

Een omgeving / plek waarin je tot je recht komt / kunt komen  / mag komen (Jos)

De maatschappij, daar ben je een onderdeel van. En het vormt je mede. “De maatschappij, dat ben jij!” (Esther) 

Een kring van leven, gemeenschap van alle leven, huis van leven…(Elly)

Samenleving – samen leven. Samen een eenheid vormend met het geheel (Peter)

Wij allen (Ellen)