Waarden

Waarden  zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Er bestaan twee soorten waarden:
Instrumentele waarde: een betekenis die door concrete personen of groepen feitelijk wordt verleend aan personen zaken of gebeurtenissen. Waarden zijn veelal collectief, maar kunnen zeer persoonlijk worden beleefd. Het sociaalwetenschappelijke mentality-onderzoek is een waarden- en leefstijlonderzoek dat uitgaat van een onderverdeling van de maatschappij in traditionele waarden (behouden), moderne waarden (bezitten, verwennen) en postmoderne waarden (ontplooien, beleven).

Intrinsieke waarde: waarden die nagestreefd behoren te worden vanuit de gedachte dat het goede gedaan behoort te worden. Ethische waarden blijven hun betekenis en geldigheid behouden, ook als ze feitelijk niet gedragen worden door mensen en groepen. Voorbeelden van ethische waarden zijn gerechtigheid, liefde, vrijheid en gelijkheid. Het zijn de motieven en idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd. Het zijn ook de grootheden die met de normen bereikt willen worden. Er zijn normen en regels om deze waarden te bereiken.

Definitie Waarden volgens:

De dingen die voor jou belangrijk zijn in je leven (Gaby)

Het leven is het waard om geleefd te worden. Elk mens is de moeite waard. Je bent geschapen om lief te hebben. Ik heb het leven lief! (Liesbeth)

Hier sta ik,ik kan niet anders (Annelies)

Dit ben ik en dit is wat ik ben (Maarten Luter)

Waarden; met waarden wordt hier bedoeld de mate van kaders en regels die men zichzelf oplegt al dan niet gerelateerd aan opvoeding, religie, cultuur en eigen ervaring (inzicht en opvatting) (Karin)

Probeer je bewust te worden van je eigen missie en kernwaarden. Dan maak je keuzes in het leven die (beter) bij je passen (Aly) 

Leef vanuit je hart. Oordeel niet. Richt je op het goede dat in ieder mens aanwezig is. Vergeving is de sleutel naar liefde (Agnes)

Toets je mening / gedachten aan die van een ander en ontdek hoeveel ruimte dat geeft (Jos) 

Basisprincipes die centraal in je leven. Maar ook elkaar in z’n waarden laten. Koppeling naar ‘respect’:  respect voor elkaars waarden (Esther)

 Omwille van de waarheid….helderheid, uitstraling…(Elly)

 Op Liefde en vrede gebaseerde en gecreëerde levensvormen. Een samenleving waar iedereen op een vreugdevolle manier de vrede mag ervaren om zo in ieders eigen - waardige liefdevolle manier vredig gelukkig te worden en te zijn . Iedereen in zijn eigen waarde laten (Peter)

Belangrijk voor ieder (Ellen)

 Iedereen doet er toe, iedereen doet mee (Karin en Leo)