Wat heb ik te bieden?

                                       Inhoud stuurt de beweging!

 

  Voor wie? 

Mijn aanbod richt zich op gemeenten en zorg-en welzijnsorganisaties in het sociale domein en voor vrijwilligersorganisaties/burgerinitiatieven.
 

  Mijn aanbod is gericht op:

 

1. Procesbegeleiding om te komen tot een vernieuwende integrale lokale sociale netwerkorganisatie - voor en door burgers. 

Het opzetten van een lokaal samenwerkingsverband of wijkteam, waarin vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken, vraagt om maatwerk. Een beweging van onderop stimuleren, met als doel om lokaal een netwerkorganisatie op te bouwen, vergt veel tijd, inzicht en doorzettingsvermogen.
Gewoon samen doen is de sleutel tot succes! 
 

2. Training en intervisie ten behoeve van een vernieuwende visie in de uitvoering

(voor professionals en vrijwilligers in het sociaal domein)

Individuele begeleiding en/of groepstrainingen - intervisie, supervisie of coaching.
 
Opdracht: Zet de jezelf een andere bril op! Wat moet je loslaten en welke vaardigheden moet je leren? Durf jij te experimenteren en de uitdaging aan om echt anders te leren denken en doen?  
 
Onderwerpen van de training en intervisie:
  • Verandering van jouw kijk op de huidige praktijk (bewustwording grondhouding)
  • Ontwikkelen van nieuwe vaardigheden (inzet persoonlijke talenten en ervaringen)
  • Uitwisselen van ervaringen, leren van elkaar (een appél op innerlijke wijsheid)
  • Leren anders samenwerken in een lokale netwerkorganisatie (voor wie werk je eigenlijk?)

3. Procesondersteuning en implementatie van een lokaal sociaal wijkteam

Vrijwilligers en professionals werken samen in een sociaal wijkteam, volgens scenario C van Vilans (zie bijlage). Scenario C beschrijft een zeer uitdagende werkwijze die nogal wat aanpassing van zowel burgers/vrijwilligers als mede ook van professionals vraagt. Ik stimuleer een andere zienswijze op lokale samenwerking door te oefenen met eigen praktijkvoorbeelden, andere rollen en verantwoordelijkheden.
Ervaringen en voorbeelden uit de pilot Meldpunt Naoberzorg (1ste pilot 2015-2016) zijn richtinggevend, omdat er nog weinig wijkteams op deze manier werken.
 
In de rol van coach begeleid ik graag processen en daag ik mensen uit om de eigen grenzen en
(on-)mogelijkheden in de samenwerking op te zoeken.
 

4. Educatieprogramma Naoberzorg nieuwe stijl

Ter ondersteuning van lokale burger- of wijkintiatieven die zich bezig willen houden met burgerparticipatie. Daar waar zich een burgerinitiatief ontwikkeld, is het van belang dat vrijwilligers en professionals leren dat ze met een zelfde doel bezig zijn. Beide gaan aan de slag met het werken vanuit hun nieuwe rol en leren hun verantwoordelijkheid op een andere manier vorm en inhoud te geven. Iedereen voor zich oefent met deze vernieuwende manier van denken en werken. 
 
In dit programma maak ik gebruik van een methodiek die is beschreven in een Handboek, gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan in de pilot NaoberzorgPunt (2009-2014).
Voor meer informatie zie op deze website onder button Projecten/NaoberzorgPunt/lesbrieven Naoberzorg.
 
De werkwijze en het proces van burgerinitiatieven staan centraal in het educatieprogramma.
Het handboek in de vorm van een waaier en 20 lesbrieven worden ter beschikking gesteld aan de deelnemers en hun organisatie. De waaier en de lesbrieven bieden deelnemers concreet handvattten en ondersteunt mensen in hun persoonlijke zoektocht. 
 
Het lesprogramma en de waaier zijn ook te bestellen via het contactformulier!
Zie voorbeeld aanbiedingsbrief onderaan deze pagina.
 

Resultaten van mijn ondersteuning: 

  • inspirerende en vernieuwende methodieken om te komen tot een integraal gezondheidsbeleid (Wmo) ondersteunt door een visiedocument en een concreet stappenplan.
  • in de praktijk uitgewerkte scenario’s, die worden vertaald in een nieuwe werkwijze. 
  • een op de visie gebaseerde grondhouding, verankerd in de deelnemers en eigen organisatie.
  • een prettige en transparante samenwerking binnen het lokale netwerk.
  • implementatie van een lokaal sociaal wijkteam (scenario C Vilans).

  Succesfactoren

Motivatie, lef, doorzettingsvermogen, creativiteit, kennis, inzicht en vertrouwen.
De uiteindelijke maatstaf voor succes is de mate waarin het concept daadwerkelijk leidt tot structurele verandering in denken en handelen. Ervaringen leren mij dat succes valt of staat met een duidelijke en concrete visie, wetende succes vooral afhangt van de mensen die het in de praktijk sámen moeten doen!

Experimenteren is (te) leren! 

Interesse? Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Download Folder

BijlageGrootte
Op-naar-2022!---Toekomstscenarios-wijkgerichte-zorg-en-ondersteuning (1).pdf1.4 MB
Aanbiedingsbrief HIKA def.pdf195.54 KB
Bijlage bij aanbiedingsbrief HIKA dec 2012.pdf619.45 KB