Stichting Naoberzorg Nederland

    Stichting Naoberzorg Nederland bestaat in 2022 - 5 - jaar

        1ste lustrum!

Naoberzorg is volwassen geworden! Naoberzorg is een begrip en daar ben ik natuurlijk heel erg trots op. Naoberzorg heeft zich bewezen, is groter gegroeid en heeft  sinds 2015 'broertjes en zusjes' in Meerlo, Tienray, Swolgen gekregen. Sinds 2017 zijn we in de Norbertuswijk in Horst aan de Maas met Naoberzorg aan de slag. Deze 2e pilot is in september 2022 afgerond.

Het reisverslag Naoberzorg in de praktijk is tijdens de opening van het Westenwindhuis aan de voorzitter van het wijkcomite, de vrijwilligers/bewoners, Wonen Limburg en de wethouder aangeboden. Met het behalen van deze mijlpaal is letterlijk de deur naar een vervolgproject geopend. Sindsdien waait er een Westenwind in Horst. 

De pilot in de Norbertuswijk gaat in 2022 verbreden en verdiepen in het kader van een experiment is het werk van Naoberzorg de basis voor een doorontwikkeling en uitrol naar twee andere naastgelegen wijken te weten de Mussenbuurt en In de Riet. 

Dit experiment heeft een looptijd van 2 jaar en wordt door het VSB-Fonds gefinancieerd. Met deze pilot komt ook het werk van Naoberzorg landelijk in beeld en zorgt voor een vliegwieleffect naar andere wijken. 

Verder is in 2021 in Haelen en Horn (Leudal) het project Kom-op-de-soep en in-beweging  succesvol opgepakt. 

In 2022 zal het gedachtegoed en de inzet van St. Naoberzorg NL ook in grotere projecten mee participeren. Het werk en de missie en visie is inmiddels ook door CZ (zorgverzekeraar) gezien en in het kader van de ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg wordt de relatie met de nuldelijnszorg (vrijwilligerswerk) op de lange termijn steeds belangrijker. Eindelijk, na meer dan 10 jaar is binnen de eerstelijnszorg aandacht voor het werk in de lokale gemeenschappen en kan een Naoberzorgpunt van toegevoegde waarde zijn in het oppakken van niet-medische vragen. Het bestaansrecht van Naoberzorg.

In onze projecten werken we o.a. samen met partners zoals gemeenten, Wonen Limburg, Burgerkracht en de Pijler, Platform Mantelzorg, Synthese, het Algemeen maatschappelijk werk ML, Diaconale werkgroepen, St. Leergeld, St. 't Groenewold, de Financiele huisarts, landelijke koepels zoals de LSA en Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE). 

Onze jaarboeken zijn te vinden op de website www.naoberzorgnederland.nl of op te vragen bij het bestuur of via mail naar karin@naoberzorgnederland.nl.  https://www.naoberzorgnederland.nl

 Naoberzorg als concept en voorbeeld in de nuldelijnszorg is nog steeds in ontwikkeling! Deze manier van positieve gezondheidszorg is gericht op welzijn, zelfregie en ontmoeten door, voor en met elkaar en sluit aan bij een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals die van mw. M. Huber en de Sociale Agenda van de Provincie Limburg. www.ipositivehealth.com/

 Het bestuur wordt bemenst door: 

- Dieter Dalhmann, Penningmeester (op foto links) tevens penningmeester NZP Roggel

- Leo Beterams, Secretaris, secr. NZP Meerlo en mede namens NZP Tienray en NZP Swolgen

- Karin van der Plas, Voorzitter en projectleider NZNL

- Hilde Glessner, adviseur bestuur (medeoprichter Stichting NZNL)

- Piet Linders, bestuurslid en voorzitter wijkcomite Norbertuswijk Horst aan de Maas

- Miep Linssen, bestuurslid en secr. NZP Roggel

                          

In de afgelopen 7 jaar hebben wij (het bestuur) veel ervaringen opgedaan en weten we inmiddels dat experimenteren leren is. De resultaten uit een aantal pilots (MeldPunt Naoberzorg en Naoberzorg Roggel, NaoberKids & Naoberzorgpunten Horst, Meerlo, Tienray & Swolgen) zijn vertaald in een aantal mooie 'producten', zoals een lesprogramma voor vrijwilligers en professionals en een Handboek deel 1&2. 

In dit Handboek staat beschreven hoe je een lokale netwerkorganisatie (NaoberzorgPunt) kunt opzetten, met veel sprekende praktijkvoorbeelden. Ervaringen uit de pilot Meldpunt Naoberzorg worden momenteel uitgewerkt in Handboek deel 2.  De resultaten uit deze pilot (2015-2017) zijn op 8 december 2017 in een eindsymposium gepresenteerd. 

youtu.be/Rtkb2sACy4I

Nieuwsgierig naar de resultaten van het MeldPunt Naoberzorg? Het handboek 'Naoberzorg is Pionieren' (pilot 2015-2017) is te bestellen via ons secretatiaat 0621547358 of 0654713443.

Sinds 2017  hangt er een nieuwe loot aan onze Naoberzorg-boom, het bijzondere en mooie projectidee met de toepasselijke naam NaoberKids. Dit projectidee wordt na een proefperiode van 5 maanden in ' Homeland' Roggel, met medewerking van de basisschool verder doorontwikkelt. Van september 2017 tot juli 2018 hopen we dit concept verder te verfijnen. Het projectidee kan mede dankzij financiele steun van het VSB Fonds worden doorontwikkelt.

De aanmoedigingsprijs van het Diaconaal Fonds Limburg is zeker een stimulans om door te gaan. Het hele project wordt door en met kinderen uitgevoerd, in samenwerking met NaoberzorgPunt Roggel en de ondernemers in Roggel. Voor meer informatie www.naoberkids.nl  (zie onderaan deze pagina de folder).

  We houden u ook in 2023 graag op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Bedankt voor uw aandacht, zegt het voort....met een warme Naoberzorggroet!

Het bestuur van Stichting Naoberzorg Nederland

BijlageGrootte
Naoberkids concept01.pdf433.65 KB
Kinderweb Leudal Energiek def.pdf590.92 KB
Cheque kom op de soep 60x40cm.pdf163.33 KB
3e Jaarboek NZNL.26.04.2021.def_..pdf942.63 KB
Naoberzorg Nederland Folder A5 2021.pdf1.06 MB