Stichting Naoberzorg Nederland

    Stichting Naoberzorg Nederland bestaat al ruim 3 jaar!

Naoberzorg is volwassen geworden! Naoberzorg is een begrip en daar ben ik natuurlijk heel erg trots op. Naoberzorg heeft zich bewezen, is groter gegroeid en heeft 'broertjes en zusjes' gekregen. In Meerlo, Tienray, Swolgen en sinds 2017 in Horst aan de Maas.  

Na een succesvolle start in Maart 2017 heeft de Stichting Naoberzorg NL een vliegende start gemaakt. Intussen hebben we een aantal formele opdrachten gekregen van een 2-tal gemeenten te weten gemeente Leudal en Horst aan de Maas. Vanaf 1 januari 2020 zijn we ook in Venlo- Oost actief met het opzetten van een wijknetwerk en een Meldpunt Naoberzorg.

Verder voeren we gesprekken met burgerintiatieven in de regio's Heerlen, Beugen, Afferden, Amsterade en Leudal.

We zijn blij met onze samenwerkingspartners zoals Wonen Limburg, Burgerkracht, de Pijler, Platform Mantelzorg, Synthese, Algemeen maatschappelijk werk ML, Zorg&Co, Diaconale werkgroepen, St. Leergeld, St. 't Groenwold, St. Leutherberg, de Provincie Limburg en de landelijke koepel Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE) en op lokaal niveau vele anderen.

Onze jaarboeken 2018 en 2019 is op te vragen bij het bestuur of via mail naar karin@naoberzorgnederland.nl.

Voor meer informatie kijk ook op onze website: www.naoberzorgnederland.n

Het bestuur heeft besloten om 4 burgerinitiatiefgroepen die Kom-op-de-soep-en-in-beweging  in hun eigen dorp willen opzetten, te ondersteunen met een cheque twv 750,- euro. En zo groeit en bloeit het werk en de missie van onze Stichting.

Naoberzorg als concept en voorbeeld in de nuldelijnszorg is nog steeds in ontwikkeling! Deze manier van positieve gezondheidszorg is gericht op welzijn, zelfregie en ontmoeten door, voor en met elkaar en sluit aan bij een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals die van mw. M. Huber en de Sociale Agenda van de Provincie Limburg. www.ipositivehealth.com/

 Het bestuur wordt bemenst door: 

- Dieter Dalhmann, Penningmeester (op foto links) tevens penningmeester NZP Roggel

- Leo Beterams, Secretaris (op foto rechts) tevens secr. NZP Meerlo

- Karin van der Plas, Voorzitter en projectleider

- Hilde Glessner, adviseur bestuur (medeoprichter Stichting NZNL)

- Piet Linders, bestuurslid en voorzitter wijkcomite Norbertuswijk Horst aan de Maas

- Geert van Beers, voorzitter Stichting Leutherberg, Venlo-Oost

- Miep Linssen, bestuurslid en secr. NZP Roggel

                          

 We mogen ons gelukkig prijzen met een aantal enthousiaste ambassadeurs, die ons gevraagd en ongevraagd willen adviseren en inspireren. Leden zijn; Wim van Osch (KNHM), Peter Geilen (Zorg&Co), Susanne Scheepers (Wonen Limburg), Fons Voesten (NZP Posterholt), Veronique Smits (Algemeen maatschappelijk werk ML), Han von den Hoff (directeur Burgerkracht) en Hedi Manderfeld (coach en trainer) dankbaar voor hun steun en vertrouwen.

 Ook Wonen Limburg is een belangrijke en inspirerende samenwerkingspartner! In opdracht van Wonen Limburg draait sinds 2016 in de Norbertuswijk in Horst aan de Maas een 1ste pilot waarbij het wijkcomite opdrachtgever is!! Dit is m.i.een primeur, waar we nu al trots op mogen zijn. 

In de afgelopen 7 jaar hebben wij (het bestuur) veel ervaringen opgedaan en weten we inmiddels dat experimenteren leren is. Het resultaat uit een aantal pilots (MeldPunt Naoberzorg en Naoberzorg Roggel, NaoberKids) is omgezet in een aantal mooie ' producten', zoals een lesprogramma voor vrijwilligers en professionals en een Handboek deel 1. In dit Handboek staat beschreven hoe je een lokale netwerkorganisatie (NaoberzorgPunt) kunt opzetten, met veel sprekende praktijkvoorbeelden. Ervaringen uit de pilot Meldpunt Naoberzorg worden momenteel uitgewerkt in Handboek deel 2.  De resultaten uit deze pilot (2015-2017) zijn op 8 december 2017 in een eindsymposium gepresenteerd. Daar zijn ook een prachtig boekwerk met praktijkverhalen en een beschrijving van het werkproces, een 2e waaier over het Meldpunt een Reader van de trainingen en een filmpje  aan de samenwerkingspartners en subisidiegevers gepresenteerd. Als kers op de taart werd het publiek getrakteerd met een heus NaoberLied van Joep van Wegberg uit Horst. 

youtu.be/Rtkb2sACy4I beelden zeggen meer dan woorden!

Deze pilot is mede gefinancierd door de Provincie Limburg, gemeente Leudal en het Oranje Fonds. We hopen de ervaringen uit de pilot MeldPunt Naoberzorg- middels deze landelijke Stichting - verder uit te rollen.

Nieuwsgierig naar de resultaten van het MeldPunt Naoberzorg? Het handboek 'Naoberzorg is Pionieren' (pilot 2015-2017) is te bestellen via ons secretatiaat 0621547358 of 0654713443.

Sinds kort hangt er een nieuwe loot aan onze Naoberzorg-boom, het bijzondere en mooie projectidee met de toepasselijke naam NaoberKids. Dit projectidee wordt na een proefperiode van 5 maanden in ' Homeland' Roggel, met medewerking van de basisschool verder doorontwikkelt. Van september 2017 tot juli 2018 hopen we dit concept verder te verfijnen. Het projectidee kan mede dankzij financiele steun van het VSB Fonds worden doorontwikkelt. De aanmoedigingsprijs van het Diaconaal Fonds Limburg is zeker een stimulans om door te gaan. Het hele project wordt door en met kinderen uitgevoerd, in samenwerking met NaoberzorgPunt Roggel en de ondernemers in Roggel. Voor meer informatie www.naoberkids.nl  (zie onderaan deze pagina de folder).

Wij geloven dat het nieuwe concept NaoberKids een succes wordt, maar zonder een lokaal zorg- en welzijnsnetwerk (Naoberzorg) kun je dit project niet starten. Het ene volgt uit het andere.

  We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Bedankt voor uw aandacht, zegt het voort....met een warme Naoberzorggroet!

Het bestuur en adviesraad Stichting Naoberzorg Nederland

BijlageGrootte
Naoberzorg Nederland Folder web2.pdf453.88 KB
Naoberkids concept01.pdf433.65 KB
Kinderweb Leudal Energiek def.pdf590.92 KB
Cheque kom op de soep 60x40cm.pdf163.33 KB