Stichting Naoberzorg Nederland

    Stichting Naoberzorg Nederland bestaat al ruim 2 jaar!

Na een succesvolle start in Maart 2017 heeft de Stichting Naoberzorg NL een vliegende start gemaakt. Intussen hebben we een aantal formele opdrachten gekregen van een 2-tal gemeenten te weten gemeente Leudal en Horst aan de Maas. Dat is natuurlijk goed nieuws.  

Dat is eigenlijk ook niet gek, want voor mensen en organisaties die mij kennen en volgen zal dit geen verrassing zijn, meer een logisch gevolg van alle zaadjes die ik de laatste jaren heb geplant.

Voor meer informatie kijk ook op onze nieuwe website: www.naoberzorgnederland.nl

De Stichting Naoberzorg NL heeft in Maart ook nog een geweldig bedrag (3000,- euro) gewonnen uit het ING Fonds, met het projectidee Kom-op-de-soep-en-in-beweging, dat ook in Roggel het levenslicht heeft gezien en nog steeds met veel succes - elke zondag - draait.

Het bestuur heeft besloten om 4 burgerinitiatiefgroepen die Kom-op-de-soep-en-in-beweging  in hun eigen dorp willen opzetten, te ondersteunen met een cheque twv 750,- euro. En zo groeit en bloeit het werk en de missie van onze Stichting (zie onderaan pagina foto).

Naoberzorg is volwassen geworden! Naoberzorg is een begrip en daar ben ik natuurlijk heel erg trots op. Naoberzorg heeft zich bewezen, is groter gegroeid en heeft 'broertjes en zusjes' gekregen. In Meerlo, Tienray, Swolgen en sinds 2016 in Horst aan de Maas. We timmeren door aan de weg in Leudal, Venray, Afferden, Geijsteren enz...zegt het voort.

Wie de schoen past, trekke hem aan.youtu.be/Rtkb2sACy4I

Naoberzorg als concept en voorbeeld in de nuldelijnszorg is nog steeds in ontwikkeling! Deze manier van positieve gezondheidszorg is gericht op welzijn, zelfregie en ontmoeten door, voor en met elkaar en sluit aan bij een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals die van mw. M. Huber en de Sociale Agenda van de Provincie Limburg. www.ipositivehealth.com/

Daarom durven wij, mijn maatje Hilde Glessner en 'grote broer' Leo Beterams (oprichter en secretaris St. NaoberzorgPunt Meerlo) en ondergetekende te zeggen dat de tijd rijp is!

Hilde en ik zijn naast oprichters en mede-initiatiefnemers van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel, nu dus ook oprichters van de Stichting Naoberzorg Nederland (onze nieuwe folder vindt je onderaan deze pagina). Al doende leer je en al lerende doe je.

 Het bestuur wordt bemenst door: 

- Dieter Dalhmann, Penningmeester (heeft de taak van Hilde Glessner overgenomen), tevens penningmeester NZP Roggel

- Leo Beterams, Secretaris - tevens secr. NZP Meerlo

- Karin van der Plas, Voorzitter en projectleider

- Hilde Glessner, adviseur bestuur

- Piet Linders, bestuurslid en voorzitter wijkcomite Norbertuswijk Horst aan de Maas

- Miep Linssen, bestuurslid en secr. NZP Roggel

                          

 We mogen ons gelukkig prijzen met een aantal enthousiaste ambassadeurs, die ons gevraagd en ongevraagd willen adviseren en inspireren. Leden zijn; Wim van Osch (KNHM), Peter Geilen (Zorg&Co), Susanne Scheepers (Wonen Limburg), Fons Voesten (NZP Posterholt), Veronique Smits (Algemeen maatschappelijk werk ML) en Hedi Manderfeld, dankbaar voor hun steun en vertrouwen.

 Ook Wonen Limburg is een belangrijke en inspirerende samenwerkingspartner! In opdracht van Wonen Limburg draait sinds 2016 in de Norbertuswijk in Horst aan de Maas een 1ste pilot waarbij het wijkcomite opdrachtgever is!! Dit is m.i.een primeur, waar we nu al trots op mogen zijn. 

In de afgelopen 7 jaar hebben wij (het bestuur) veel ervaringen opgedaan en weten we inmiddels dat experimenteren leren is. Het resultaat uit een aantal pilots (MeldPunt Naoberzorg en Naoberzorg Roggel, NaoberKids) is omgezet in een aantal mooie ' producten', zoals een lesprogramma voor vrijwilligers en professionals en een Handboek deel 1. In dit Handboek staat beschreven hoe je een lokale netwerkorganisatie (NaoberzorgPunt) kunt opzetten, met veel sprekende praktijkvoorbeelden. Ervaringen uit de pilot Meldpunt Naoberzorg worden momenteel uitgewerkt in Handboek deel 2.  De resultaten uit deze pilot (2015-2017) zijn op 8 december 2017 in een eindsymposium gepresenteerd. Daar zijn ook een prachtig boekwerk met praktijkverhalen en een beschrijving van het werkproces, een 2e waaier over het Meldpunt een Reader van de trainingen en een filmpje  aan de samenwerkingspartners en subisidiegevers gepresenteerd. Als kers op de taart werd het publiek getrakteerd met een heus NaoberLied van Joep van Wegberg uit Horst. 

youtu.be/Rtkb2sACy4I beelden zeggen meer dan woorden!

Deze pilot is mede gefinancierd door de Provincie Limburg, gemeente Leudal en het Oranje Fonds. We hopen de ervaringen uit de pilot MeldPunt Naoberzorg- middels deze landelijke Stichting - verder uit te rollen. 

Nieuwsgierig naar de resultaten van het MeldPunt Naoberzorg?  Bel voor meer informatie naar ons secretatiaat 0621547358 of naar mij 0654713443.

Sinds kort hangt er een nieuwe loot aan onze Naoberzorg-boom, het bijzondere en mooie projectidee met de toepasselijke naam NaoberKids. Dit projectidee wordt na een proefperiode van 5 maanden in ' Homeland' Roggel, met medewerking van de basisschool verder doorontwikkelt. Van september 2017 tot juli 2018 hopen we dit concept verder te verfijnen. Het projectidee kan mede dankzij financiele steun van het VSB Fonds worden doorontwikkelt. De aanmoedigingsprijs van het Diaconaal Fonds Limburg is zeker een stimulans om door te gaan. Het hele project wordt door en met kinderen uitgevoerd, in samenwerking met NaoberzorgPunt Roggel en de ondernemers in Roggel. Voor meer informatie www.naoberkids.nl  (zie onderaan deze pagina de folder).

Wij geloven dat het nieuwe concept NaoberKids een succes wordt, maar zonder een lokaal zorg- en welzijnsnetwerk (Naoberzorg) kun je dit project niet starten. Het ene volgt uit het andere.

                                    

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen!

U kunt ons ook per mail bereiken op info@naoberzorgnederland.nl of karin@naoberzorgnederland.nl

Interesse? Dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van de Stichting Naoberzorg Nederland. www.naoberzorgnederland.nl

Bedankt voor uw aandacht, zegt het voort....met een warme Naoberzorggroet!

Het bestuur en adviesraad Stichting Naoberzorg Nederland

BijlageGrootte
Naoberzorg Nederland Folder web2.pdf453.88 KB
Naoberkids concept01.pdf433.65 KB
Kinderweb Leudal Energiek def.pdf590.92 KB
Cheque kom op de soep 60x40cm.pdf163.33 KB