Mijn missie en visie

 

 Missie

De samenleving zou beter kunnen aansluiten op initiatieven en mogelijkheden van mensen en organisaties.
Het is mijn missie om mensen en organisaties te prikkelen en uit te dagen om met elkaar in dialoog te gaan en te blijven. Complexe maatschappelijke vraagstukken in de samenleving vragen om een integrale en doelgerichte aanpak, die recht doen aan de ambities van mensen en organisaties.

Het is mijn droom om op basis van het universele waardensysteem, een nieuw denkkader te creëren voor en betere en warmere “zorg-samen-leving”. 

Visie

Ik zie het als een grote uitdaging om mensen te begeleiden bij deze ingrijpende transitie (veranderings- en bewustwordingsproces).Vanuit een holistisch levenshouding verbind ik mijn visie op de ‘kunst van het leven’ met een nieuwe taal. Een taal die het denken en doen van mensen en organisaties inzichtelijk kan maken.

In mijn visie staan de begrippen Levenskunst en Zelfregie centraal.

Want mensen verlangen (on)bewust naar meer levensvreugde, naar een zinvol leven. Levenskunst gaat over (het hervinden van) levensvreugde. Zelfregie gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden, over het stuur van je leven in handen hebben en houden. Je kracht en je beperkingen helpen je te ontdekken wat je zelf kunt doen, want ieder mens wil in principe voor zichzelf kunnen zorgen.

Het 'leven leren leven', gaat over zingeving, verlangen, balans, compassie en het leren omgaan met verlies en verandering. Levenskunst gaat over jou en mij.

In mijn logo is bewust gekozen voor 3 V's van Visie, Verandering en Verbinding. Deze woorden geven weer waar het voor mij in de kern om gaat.   

Mijn motivatie is gebaseerd op de 3 V's omdat ik ernaar blijf streven dat Visie leidt tot de gewenste Verandering en Verandering uiteindelijk leidt tot Verbinding tussen mensen en organisaties in de (lokale) samenleving.

Namaste!

Karin